• WIJ WERKEN SAMEN MET MARKT EN OVERHEID AAN

  BEWUSTER AANBESTEDEN

  Wij willen vraag en aanbod bewust op elkaar afstemmen.
  LEES MEER OVER WAT WE DOEN

Planningstool

Een goede planning begint binnen de eigen organisatie. Daarom is het belangrijk om de planning van de interne overheidsorganisatie al te optimaliseren. Optimaliseren kan lastig zijn, er dient rekening te houden geworden met de cashflow, verschillende teams en verschillende soorten projecten.

Plan werk in eigen organisatie

Optimaliseren op meerdere criteria

Wij kunnen optimaliseren op verschilende, uitlopende criteria

 • Budget
 • Capaciteit eigen personeel
 • Urgentie
 • Kans uitloop
 • Et cetera

Aanbestedingstrends

MAAK KEUZES OP BASIS VAN TRENDS IN DE TENDER DATA

Leer van patronen uit het verleden en gebruik deze om de bewust een keuze te maken hoe je een aanbesteding in markt gaat zetten.

DATUM

Om concurentie met andere aanbestedingen te voorkomen, kunnen we bepalen welk moment het best is om uw aanbesteding in de markt te zetten.

AANBESTEDINGSVORM

Kunt u beter openbaar of onderhands aanbesteden? De historische informatie laat zien hoe soort gelijke project zijn verlopen.

CONTRACTTYPE

Een geintergreerd contract of juist niet? Vergelijk met aanbestedingen uit het verleden en kijk wat het effect is van het contracttype is op het aantal inschrijvingen?

MARKTPARTIJEN

Welke marktpartijen hebben ervaring met het soort project dat ik wil gaan uitvoeren?

Uniforme inkoopplanning

De manier om inkoopplanningen uit te wisselen tussen aanbestedende diensten!

OPEN FORMAT

Een format ontwikkeld met en door aanbestedende diensten. Open en bruikbaar door iedereen

ANALYSES

Met analyses kunnen we helpen om uw inkoopplanning te verberen. Zo creeert u samen met de andere aanbestedende diensten een gebalanceerde vraag.